Täze Çykyndy: Tor Browser 10

Iş stoly üçin täzeje Tor Browser 10 indi Tor Browser-i göçürip almak sahypasyndan we paýlaýyş katalogymyzdan elýeterli!

Tor Browser 10 üçin Android wersiýasy işjeň işlenip düzülýär we täze wersiýasy taýyn bolýança häzirki wersiýasyna goldaw berýäris. Mozilla tarapyndan öwrenilen bu wersiýa täsir edýän meseleleri barada bize habar berilýär. Fenix esaslanýan Android üçin täze Tor Browser ýakyn hepdelerde çykararys.

Tor Browser 10, Firefox 78.3.0esr bilelikde gelýär, NoScript täzelemeleri 11.0.44 çenli, we Tor bolsa 0.4.4.5 çenli. Bu çykarylyş Firefox howpsuzlyk täzelenmeleri üçin möhüm ähmiýete eýe.

Bu täze Tor Browse çykarylyş täze giňeldilen goldaw çykarylyşy, Mozilla Firefox-yň esasynda Tor Browse durnuklaşdyrmaga gönükdirilendir. Tor Browser 10.0, Firefox 78esr esasly 10.0 seriýasynyň ilkinji durnukly çykarylyşy.

Bellik.Tor Browser 10.0 CentOS 6 goldaýan soňky Tor Browser topary. 10.5 seriýasynda başlap, CentOS 6 goldaw ýok.

Seslenme Ber

Bir näsazlyk tapsaňyz ýa-da bu çykyndyny nädip gowulandyryp boljakdygy barada teklip bar bolsa haýyş bize habar beriň. Tor toparlaryň hemmesine we bu çykyndyň çykmasyna goşant goşan köp meýletinçilere sag bolsun aýdýarys.

Kömek gerekmi?

Jemgyýet üçin ýygy-ýygydan soralýan soraglara serediň

Goldaw bolümine serediň

Habarlaşyň

Biziň bilen göni çatlaşyň!

IRC-de bize goşulyň