Paquet d'experts de Tor

El paquet tor expert conté els binaris de tor i dels transports integrables, cadenes de pont i dades geoip utilitzades al Navegador Tor. Les dues versions que es mostren indiquen la versió del Navegador Tor per a la qual es van crear aquests binaris particulars i la versió del dimoni tor contingut. Aquests paquets estan destinats a desenvolupadors que necessiten empaquetar tor amb les seves aplicacions.

OS (Arquitectura) Estable Alfa
Windows (i686) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Windows (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
macOS (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
macOS (aarch64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
GNU/Linux (i686) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
GNU/Linux (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (x86) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (armv7) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (aarch64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)