We're always looking for more great people to join our team. Work remotely from wherever you are in the world. You'll work with a diverse group of bright and passionate folks committed to fostering internet freedom worldwide.

Vende të Tanishme

Aktualish nuk kemi ndonjë vend punë të pazënë. Por, kontrolloni së shpejti!

Vende të Dikurshme

 • Android Developer
 • Backend Engineer for OONI
 • Bookkeeper-Payroll Specialist
 • Bookkeeper-Payroll Specialist
 • Brand Designer
 • Browser Developer
 • Browser Developer
 • Call for Applications: Board of Directors
 • Developer Data Architect
 • Director of Engineering
 • Director of Strategic Communications
 • Education and Communities Coordinator
 • Executive Assistant
 • Fundraising Coordinator
 • Metrics Data Architect
 • Onion Services Site Reliability Engineer
 • Product Designer
 • Project Manager
 • Senior System Administrator
 • Shadow Simulation Developer
 • Software Developer for Anti-Censorship Team
 • Software Developer for Anti-Censorship Team
 • Software Developer, Rust
 • Software Engineer (C Developer)
 • Software Engineers for Applications Team
 • Software Engineers for Applications Team
 • Systems Administrator
 • User Support Specialist

Mendoni se mund të na ndihmoni në një vend pune që nuk duket këtu? Bazohemi gjithashtu në një bashkësi të madhe kontribuesish vullnetarë dhe mjaft prej tyre janë bërë staf me pagesë. Ju ftojmë të merrni pjesë në IRC, që të shihni se si mund të përfshiheni.